Web Analysis for vnedu.vn

Vnedu.vn is ranked # 57,458 on the world wide web, the lower the rank, the popular the website is. The website is estimated to earn $ 19.71 USD per day from advertising and we value it to be upwards of $ 14,389 USD. We have found the average page load time to be 0.44 seconds. The website is estimated to get a total of 5,632 visitors per day. The website IP address is 113.191.41.8. Report last updated on October 29, 2019.

Estimated Traffic & Worth

Daily Visitors 5,632
Daily Revenue $ 19.71 USD
Website Worth $ 14,389 USD

Website Ranks

Global Rank 57,458
Country Rank 399 in Vietnam

Social Engagement

Facebook likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Website Performance

IP Address 113.191.41.8
Load Time 0.44 seconds

Website Inpage Analysis

Title Dòng thời gian – Mạng giáo dục Việt Nam-Vietnam Education Network

Length: 75 characters

Meta Keywords Mạng giáo dục, vnEdu, Sổ liên lạc, Thời khoá biểu, sổ điểm, điểm danh,giáo viên, soạn bài giảng, thư viện điện tử, phần mềm giảng dạy Thank you

Length: 189 characters

Meta Description Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu được phát triển bởi tập đoàn VNPT nhằm cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ cho các đối tượng trong ngành giáo dục gồm: học sinh, phụ huynh, giáo viên và các cán…

Length: 295 characters

H1 0 tags
H2 0 tags
H3 0 tags
H4 0 tags
H5 0 tags
H6 0 tags
Total Images 0 images
Internal Links 0 internal links
External Links 0 external links


SEO Tools - Search Engine Optimization


More than 50 SEO Tools to keep track of your SEO issues
and help to improve the visibility of a website in search
engines.