Web Analysis for tk.com.vn

Tk.com.vn is ranked # 1,568,422 on the world wide web, the lower the rank, the popular the website is. The website is estimated to earn $ 3.44 USD per day from advertising and we value it to be upwards of $ 2,512 USD. We have found the average page load time to be 0.74 seconds. The website is estimated to get a total of 982 visitors per day. The website IP address is 104.31.65.151. Report last updated on October 28, 2019.

Estimated Traffic & Worth

Daily Visitors 982
Daily Revenue $ 3.44 USD
Website Worth $ 2,512 USD

Website Ranks

Global Rank 1,568,422
Country Rank 21,345 in Vietnam

Social Engagement

Facebook likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Website Performance

IP Address 104.31.65.151
Load Time 0.74 seconds

Website Inpage Analysis

Title Công Cụ Phân Tích – Tối Ưu Web – Chuẩn SEO Website

Length: 60 characters

Meta Keywords

Length: 0 characters

Meta Description Công Cụ phân tích – tối ưu – chuẩn SEO – Đánh giá web chuyên nghiệp: lượng truy cập, kết quả tìm kiếm, độ an toàn web, tối ưu SEO, marketing online,domain.

Length: 190 characters

H1 1 tags

– Tối Ưu Hóa Website

H2 5 tags

– 85 trang web được phân tích bởi Tk.com.vn
– Cập Nhật Mới Nhất Trang Web
– Về Chúng Tôi
– Vận Hành Bởi
– Theo Chúng Tôi

H3 6 tags

– Đánh Giá Sâu
– Đề Nghị Danh Sách Kiểm Tra
– Phân Tích SEO
– Top Công Nghệ
– Top Máy Chủ
– Top Frameworks

H4 0 tags
H5 0 tags
H6 0 tags
Total Images 36 images
Internal Links 48 internal links
External Links 4 external links


SEO Tools - Search Engine Optimization


More than 50 SEO Tools to keep track of your SEO issues
and help to improve the visibility of a website in search
engines.